بیمه برای زندگی امروز یک ضرورت، یک ضمانت و یک سایبان است. اگر تاکنون به بیمه اعتقادی نداشتید، اگر شنیده اید که بیمه منفعتی ندارد، اگر تمکن مالی برای استفاده از پوشش های بیمه ای ندارید توصیه می کنم این چند سطر را بخوانید.
بیمه پیش گویی، پیش بینی و ساحری نمی کند، بلکه خسارت آنچه در آینده ممکن است اتفاق بیافتد را تضمین می کند ولی ممکن است هیچگاه هیچ خسارتی بر شما وارد نشود و این به معنای متضرر شدن شما نیست.

بیمه برای انتفاع نیست، چراکه اصل اول در بیمه عدم انتفاع هست، اگر قرار بر انتفاع از بیمه باشد پس هر فردی با ایراد خسارت عمدی می تواند از بیمه منتفع و تکرار این کار شرکت های بیمه را به ورطه نابودی بکشاند، پس بیمه ریسک های شما را در حد معمول و متعارف پوشش می دهد و درصدی را برای عدم انتفاع شما از بیمه در قالب فرانشیز کسر می کند بنابراین معنای اصل عدم انتفاع، تجارت محض بیمه گر نیست.
کسانی که تمکن مالی برای بهره مندی از بیمه را ندارند باید به این باور برسند که اصل دارایی آنها و حتی در برخی موارد سلامتی و آینده اشان با تهدیدهای جدی و خسارتهای احتمالی تا مرز بسیار حساسی مواجه است.
با پرداخت مبلغ بسیار ناچیز در مقایسه با ارزش مورد بیمه شده، آرامش فکری و تضمین حفظ سلامت آن را برای خود می خرید.
بیمه یک سرمایه گذاری فکری و خرید بسته ای برای آرامش ذهنی شماست.
اگر در انتخاب مشاور بیمه ای خود کوشا باشید، همواره مناسب ترین، بهترین و کاملترین پکیج بیمه ای را خواهید داشت که هیچگاه در اندیشه حذف بیمه از سبد کار و زندگی خود برنمی آیید.
ما پیش بینی نمی کنیم اما تضمین می کنیم.

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به بیمه حس خوب زندگی می باشد
Design & Develop by afarid