مشاوره به معنی همکاری کردن، اخذ رأی و نظر تخصصی دیگران برای انجام کاری، حل مسئله ای، پیشگیری از وقوع حالتی خارج از کنترل و همچنین کنترل شرایط جاری است. اگر مشاوره را به صورت بسته کامل در نظر بگیریم، در نگاهی کلی شامل فرآیندهای مختلفی نظیر مصاحبه کردن، ارزیابی، اجرای آزمونهای مرتبط، تدوین راهکار و راهبرد، تحلیل شرایط فعلی و آتی، ارایه راهنمایی و در نهایت شتافتن برای یاری رساندن است. (منبع سایت امکان‌)

تیم مشاورین حس خوب زندگی در دو حوزه اصلی اموال و اشخاص در خدمت عموم عزیزان و مخاطبین هستند و بصورت تخصصی ارایه مشاوره های کاملا حرفه ای و بدون مقاصد فروش را به انجام می رسانند.

با تیم مشاورین بیمه ای ما آشنا شوید:

۱- مهندس علی عبدی

۲- مهندس جواد فیاضی

۳- سرکار خانم گرجی

۴- جناب آقای رحمانی

۵- جناب آقای سجاد عبدی

 

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به بیمه حس خوب زندگی می باشد
Design & Develop by afarid