در سازمان هایی که دارای رشد طولی و عرضی هستند سمت های شـغلی متفاوتی تعریف می شود، گـرید بندی، سطح بندی، تبیین فرآیندهای کاری و تعریف دقیق پست های سازمانی تمام آن چیزی نیست که ما به دنبالش هستم چراکه طرح طبقه بندی مشاغل در حـس خــوب زنـدگی، بهانه ای است برای جلب نظر، ارتقاء و اعتماد به نفس و اهتمام بر شایسته سالاری کارکنان و مشتریان و همچنین وسیله ای است برای تعریف صحیح و علمی هر سطح کاری اعم از عملیات و ستادی در راستای ارتقای بهره وری و جلوگیری از اختلاف نظر کارکنان نسبت به حقوق دریافتی، جایگاه شغلی و ارتقاء یا عدم ارتقاء شغلی تا جایی که در تلاش هستیم چنین پارامترهای آزار دهنده ای را به صفر برسانیم.

وجود طرح طبقه بندی مشاغل در یک شرکت به مفهوم وجود نظم در آن است و جایی که منظم است همواره نارسائی ها سریع خودشان را نشان می دهند و مدیران سازمان به فوریت این عوامل و پارامترها را شناسایی و علائم فساد و بی نظمی را در سریعترین زمان ممکن از بین می برند و از سوی دیگر کارکنان با امنیت خاطر و وابستگی مضاعف فعالیت می نمایند.

|‌  طرح طبقه بندی مشاغل پس از انقلاب صنعتی متولد و هم اکنون فصل اول و آخر فعالیت سازمانهای اروپایی و مدرن است  |

آشنایی با تعریف شغل ( پست سازمانی) – طبقه شغلی – رشته شغلی – رسته شغلی در این شرکت

الف- گرید بندی، تعیین سطوح و تعریف پست های سازمانی

گرید یک

1- کارمند سطح سه (۳) با عنوان شغلی کارمند     

2- کارمند سطح دو (۲)  با عنوان شغلی کاردان    

3- کارمند سطح یک (۱) با عنوان شغلی کارشناس   

گرید دو

4- کارشناس ارشد با عنوان شغلی کارشناس ارشد   

گرید سه

5- سرپرست سطح سه با عنوان سرپرست       

6- سرپرست سطح دو با عنوان سرپرست ارشد      

7- سرپرست سطح یک با عنوان مدیر           

گرید چهار

8- مدیر عملیاتی با عنوان مدیر ارشد               

گرید پنج

9- معاون با عنوان معاون                            

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به بیمه حس خوب زندگی می باشد
Design & Develop by afarid