به نام خدا

ارزش ها، مــاموریت، چشم انداز و بیانیـه رسـالت شـرکت بیمه ای حس خوب زندگی

تـاریخ تـدوین: ۱۳۹۷/۰۵/۰۶

الف- ارزش ها

Values of Hese Khob Zendegi Ins. Co.

ارزش ها در تعریف سازمانی ما در یک عبارت به ظاهر کوچک اما در واقع با دامنه ای بزرگ نهفته شده است. ارزش ها در حس خوب زندگی در    | تصـاحب عـزم  |  خلاصه می شوند.

تصـاحب عبارت است از:

۱- تمرکز بر مشتری و تنوع همه جانبه و فراگیر

پیش بینی اولویت های مشتریان و فراتر رفتن از انتظارات آنها در راستای جلب رضایت آنها را نقطه بنیادین تمرکز بر مشتری می دانیم و ایجاد پرتفوی متناسب با نیاز مشتریان و مخاطبین و همچنین تکمیل سبد خدماتی خارج از پوشش های معمول و مرسوم، رفتاری است که به واحد تحقیق و توسعه در حس خوب زندگی سپرده ایم.

۲- صداقت

کار کردن صادقانه و بی منت برای ارتقای درجه اعتبار حس خوب زندگی رمز موفقیت ماست.

۳- احترام

گرامی داشتن مشتریان، مراجعین، کارکنان و شرکتهای همکار و تکریم آنها براساس اصول انسانی و توجه ویژه به شان و منزلت انسانها برای ما یک باور عمیق است.

۴- حمایت

هیچگاه کسانی را که به ما پناه آورده و یا ما مسوول پوشش دادن خطرات احتمالی آنها هستیم، تنها نمی گذاریم زیرا حمایت در منافع ما خلاصه نمی شود بلکه حمایت برای مدیران و کارکنان حس خوب زندگی یک اصل بنیادین است.

۵- بی وقفه

همه مدیران و کارکنان در حس خوب زندگی با یکدیگر بطور بی وقفه همكاری می کنند چراکه ما براساس بینش های جهانی، خود را ملزم به تحویل به موقع در قالب بهترین عملكرد مستمر در قبال مشتریان و سهامداران می دانیم.

عزم عبارت است از:

۶- عملکرد

عملکرد در تعریف ما عبارت است از پاسخگو بودن، مدیریت کردن ریسک ها و به کارگیری نقاط قوت و کم رنگ نمودن حداکثری نقاط ضعف.

۷- زمان

مدیریت زمان و حفظ این گوهر نایاب، عقیده ای است که مدیران و کارکنان حس خوب زندگی همواره بر آن پایبند می باشند بنابراین انجام امور در کوتاهترین زمان ممکن برای ما کسب یک رکورد محسوب نمی شود، بلکه یک رفتار همیشگی و دايمی است.

۸- مدیریت نوین و کارآفرینانه

کسب تجربه های زیسته، مطالعه، بهره گیری از مشاورین زبده و آگاهی و دستیابی به تکنیک های روز مدیریت،‌ امری است که همواره فکر و ذهن مدیران حس خوب زندگی را احاطه کرده است چراکه مدیریت نوین، رکن اصلی موفقیت ما در قبال مشتریان و شرکای تجاریمان است. در ادامه نیز وقتی در حس خوب زندگی از مدیریت کارآفرینانه صحبت می کنیم یعنی شكار فرصت ها، نوآوری برای مشتریان و به همراه آنها ایجاد رویه هایی برای بهبود زندگی در سایه اشتغالزایی.

ب- ماموریت

Mission Statement of Hese Khob Zendegi Ins. Co.

ماموریت ما بهتر بودن برای خدمات رسانی به مردم، درک عمومی خطر و فراهم ساختن امنیت فکری و آرامش روحی جامعه و جلوگیری از تحمیل خسارتهای غیرقابل یا سخت جبران است.

ج- چشم انداز

Vision of Hese Khob Zendegi Ins. Co.

خود را شایسته می دانیم که بتوانیم خدماتی با کیفیت فراتر از انتظار مشتریان را با پرتفویی متفاوت از شرکتهای توانمند ملی و بین المللی ارایه نماییم. همچنین توسعه باجه و نمایندگی های حس خوب زندگی در اقصی نقاط کشور و دستیبابی به بازارهای بین المللی را در آینده نزدیک متصور هستیم تا در کلاس جهانی رقابت کنیم.

د- شعار سازمانی

 محافظت می کنیم نه پیش بینی

منتظر انعکاس صدای شما هستم…

کلیه حقوق و محتوای این سایت متعلق به بیمه حس خوب زندگی می باشد
Design & Develop by afarid